วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ


ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพังเหยในเขต ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เดิมรู้จักกันในชื่อ
"ป่าเทพสถิต" ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวดั้งเดิมของจังหวัดชัยภูมิ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่านายางกลัก ในท้องที่ตำบลโป่งนก ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ ตำบลวะตะแบก
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีสภาพป่าสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำชี
และแม่น้ำป่าสัก มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งโดยเฉพาะทุ่งดอกกระเจียว
มีพื้นที่ประมาณ 112 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 70,000 ไร่


สถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

  ทุ่งดอกกระเจียวจะมีดอกกระเจียวขึ้นอย่างหนาแน่นจนกลายเป็นทุ่งซึ่งเวลามองดูก็จะเห็นเป็น
สีชมพูปนขาวและมีสีเขียวของลำต้ันและก้านใบเป็นสีเขียวสดประกอบกับสีเขียวของหญ้า
ทีขึ้นมาแซมทำให้ทุ่งกระเจียวเขียวขจี สวยงามเหมือนกับทุ่งในทรวงสวรรค์เลย
โดยในช่วงฤดูฝนเริ่มต้นเดือนมิถุนายนถึปลายเดือนกรกฎาคม ของทุก ๆ ปี
ต้นกระเจียวจะออกดอกสวยงามตระการตาไปทั่วผืนป่า สวยงามมากจริงๆลานหินงาม"ป่าหินงาม" หรือ(ลานหินงาม) อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ทำการอุทยานฯ ทั่วบริเวณ
เรียงรายไปด้วยหินก้อนน้อย ก้อนใหญ่ รูปร่างแปลกๆมากมายเป็นลานหินซึ่งเกิดจาก
การกัดเซาะดินและหินทรายมานานนับล้านปีวางเรียงรายสลับซับซ้อนอยู่เต็มลาน
บ้างก็มีรูปร่างเหมือนกับถ้วยฟุตบอลโลก บ้างก็เหมือนกบเรด้า และรูปต่าง ๆ แล้วแต่
จะจินตนาการแต่เมื่อดูแล้วชวนให้เกิดความเพลิดเพลินใจเป็นยิ่งนัก...
 จุดชมวิวสุดแผ่นดิน


เป็นหน้าผาสูงชันและเป็นจุดที่สูงสุดของเทือกเขาพังเหย ซึ่งอยู่ในเขตของ
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม (846 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ซึ่งเกิดจากการยกตัว
ของพื้นที่เป็นที่ราบสูงภาคอีสาน จึงเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสาน
ทำให้เรียกบริเวณนี้ว่า“สุดแผ่นดิน” ณ จุดนี้จะเห็นทิวทัศน์ของสันเขาพังเหย และเขตพื้นที่ป่า
ของเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จุดชุมวิวนี้อยู่ทางด้านทิศเหนือของ
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร


1 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น